کسب درآمد در خانه با گوشی؟

اینجانب کاظم شیبانی با جمله خاتمه ماده ۱ فروش خالصجات اگر آنها داوطلب نبودند بکسانی که وسیله زراعت را در اراضی ابتیاعی از اولین نسق بندی شتوی بعد از تاریخ فروش خالصه فراهم نمایند مخالف پیشنهاد مینمایم فروش خالصه منحصر به رعایای کشتکار باشد. پیشنهاد میکنم ماده ۱ به صورت زیر تغییر باید وزارت دارایی مکلف است کلیه املاک مزروعی و اراضی قابل کشت و اراضی بائر خالصه را حداکثر تا آخر شهریور ماه ۱۳۲۹ به بانک کشاورزی منتقل نموده و بانک نامبرده مکلف است تحت نظر کمیسیونی به نام کمیسیون فروش املاک خالصه در ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون به رعایا و کشتکاران در درجه اول و کارمندان دولت در درجه دوم و اگر آنها داوطلب نبودند بکسانی که وسیله زراعت را در ارا ضی ابیتاعی از اولین نسق بندی شوتی بعد از تاریخ فروش فراهم نمایند بشرط سکونت بفروش برساند مبنی بر اینکه دارایی غیر منقول این دسته اخیر با احتساب این ملک از پنج میلیون ریال تجاوز نکند. تبصره ـ دولت مکلف است موضوع بیمه قنوات را مطالعه نموده و لایحه مبنی براینکه ملزم نماید کلیه مالکین و خرده مالکین قنوات خود را بیمه نمایند تنظیم نموده و پس از یکماه تصویب این قانون به مجلس شورای ملی تقدیم نماید ـ اردلان.

کسب درآمد از اینستاگرام

Post was created with the help of GSA Content Generator Demoversion.

کسب درآمد از یوتیوب

نظر به اینکه منظور اصلی از تنظیم لایحه فروش خالصجات تشویق خرده مالکین است برای این که تدریجا این نظر در تمام کشور تعمیم و تامین گردد تبصره زیر را پیشنهاد مینمایم. مطلب دیگری که جناب آقای اردلان فرمودند این است که فرمودند خوب است ما تصمیم بگیریم که هر آدم بیش از ۶ دانگ نداشته باشد، خواستم خاطر آقا را جلب کنم باین که ملک ۶ دانگی اکنون هست که ۲۰۰ تومان به آقا میفروشند یعنی یک جایی که سند مالکیت آن را رفته گرفته مثلا فتحآباد این جا را ممکن است با ۲۰۰، ۳۰۰ تومان بدهند نخرید و ۶ دانگی دیگر هم هست که درآمد آن شاید در حدود یک میلیون تومان است، اینکه ۶ دانگ را ملاک بگیرند عملی نیست بنده موافقم که صد در صد خرده مالکیت تشویق بشود. در صورت مجس نظری نیست؟ این توضیح در رابطه با تولید یک نوع دکمه بود. عرض کنم در یکی دو سال قبل بنده رفتم در پشتکوه لرستان که حوزه انتخابیه بنده است در آن جا یک نفر ژاندارم رفته بودم برای اعلام یک احضاریهای که در آنجا نوشته بود که آقا شما برای توضیح شکایتتان از فلان کس بیایید این جا که بشما تکلیف صلح بکنیم و شکایت خودتان را توضیح بدهید که تعقیب کنیم این را برداشته بود جناب ژاندارم آورده بود توی ده رعیت را گرفته بود و گفته بود که آقا حکم یک سال حبس تو را آوردهام و باید برویم حبست کنم از این رعیت ۵۰۰ تومان گرفته بود آورده بود توی شهر باز هم میخواست بگیرد من اتفاقاً آنجا بودم بمن شکایت کرد رفتم بکارش رسیدگی نمودم و رئیس ژاندارمری هم آن ژاندارم را تعقیب کرد بعد گویا پول را گرفته و بهش دادند و بعد معلوم شد که این شخص شکایت کرده بود در این صورت اگر یک اخطاریهای بدهند و بگویند ملکت را بیا بگیر ممکن است یک مامور ناصالحی باشد که اسباب زحمت مردم را فراهم کند بنابراین اگر این قسمت را از توی این قانون برداریم این مشکل و محظور را دیگر نداریم و یک نکته دیگر هم که نهایت ضرورت را دارد و استدعا میکنم که جناب آقای وزیر دارائی توجه بفرمایند این است که ما در دهات بطوری که آقایان اطلاع دارند دو نوع خدمتکار ملک داریم، یکی رعیتی است که گاو دارد اساسس رعیتی دارد، یکی هم هم برزگر است که او را اجیر میکنند و یک بهرهای بهش میدهند و یکی هم نوکر است که اجیر میشود و باو حقوق میدهند، پس سه جور داریم، خود رعیت کار میکند، یک برزگری هست که چهار یک بهش میدهند از محصول رعیتی و یک کسی هم هست که اجیرش میکنند که جمعیت ده را این سه طبقه تشکیل میدهند بنده میخواستم خواهش کنم آقای وزیر دارائی یک توجهی بکنند و آقایان هم که بصیرتشان از بنده بیشتر است یک پیشنهادی بدهند ک این ملک را وقتی میخواهند تقسیم کنند مخصوصاً در ورامین بمن گفتند یک کسی ده بند زمین دارد یعنی ده جفت گاو دارد اگر بنا باشد این صاحب ده جفت را ببرند ملک بدهند این نقض غرض میشود و میبایستی ترتیبی داده شود و الان هم بطور معین من نمیتوانم عرض کنم زیرا ممکن است اشکالی داشته باشد که بنظر من نرسد این این است که همان رعیت و کشاورز و برزگر و همان اجیری که در آنجا کار میکند بهمان نسبت سهامشان این ملک تقسیم شود و یا اگر واگذار شود طوری باشد که بهمه آنها باشد که فردا که آن صاحب جفت مالک شد این زارع، این اجیر و آن برزگر را اگر نپذیرفت آن اجیر و برزگر باز میآیند اینجا و دولت را دچار زحمت میکنند و میآید میرود کارگر میشود هم اینکه سطح زارعت و محصولمان پائین میآید و هم اینکه او بیکاره شده واز حرفه خودش کنار رفته است البته باید نهایت دقت مأمورین اجرا را نسبت باین کار جلب کرد و بهترین و شایستهترین مأمورین وزارت دارائی و دولت میبایستی باین کار بپردازند و اینجا من یک فرصتی پیدا کردم که از جناب آقای وزیر دارائی اظهار امتنان بکنم و تصور میکنم اکثر آقایان با من همصدا باشند ما شکایتمان این بود که مالیات بر درآمد خوب اجرا نمیشود این را الان هم میبنیم که مأمورین اجرا اینطور هستند و وظیفه خودشان را خوب انجام نمیدهند غالب از دولتها هم شاید دلشان میخواست که مالیات وصول بشود ولی مأمور اجرا خوب نبود یک رئیس دلسوز جدی بی ملاحظهای در آنجا نبود بنده دیروز شنیدم که جناب آقای وزیر دارائی آقای ایمانی را مدیر کل مالیاتهای مستقیم کردهاند بنده در اینجا تشکر میکنم و اظهار امتنان دارم از ایشان و همچنین انتصاب آقای کاتوزیان که بسرپرستی دخانیات تعیین شدهاند اینها دو نفر از افسران شایسته صحیح العمل وزارت دارائی هستند (صحیح است) و من میدانم حالا که ایمانی رفت و محققاً و مسلماً در اصول مالیات وضع تغییر میکند (صحیح است) و باید کار خوبی که دولت میکند اظهار امتنان کرد (صحیح است) و بنده دو پیشنهاد هم کردهام که در موقع خودش عرض میکنم.

کسب درآمد از بلاگری

اما همیشه به این ترتیب نخواهد بود و تولید کنندههای محتوای حرفه ای درآمد و دستمزد بالاتری نسبت به دیگر فعالان این رشته دریافت میکنند. نوشتن محتوا در خارج از کشور یک شغل به حساب میآید و درآمد بسیار بالایی دارد. اینستاگرام محبوب ترین شبکه اجتماعی در ایران است و بیشتر افرادی که به اینترنت دسترسی دارند عضو این شبکه اجتماعی هستند. بنابراین اگر شما هم تمایل دارید این هنر را یاد بگیرید می توانید از آموزش های رایگان وب سایت ها استفاده کرده و همچنین از شبکه های مجازی ایده بگیرید. نخستوزیر – آقای امامی در ضمن نظریاتی که راجع بصورت جلسه داشتند اشارهای فرمودند بیک قسمتهائی که گویا در اخبار بودهاست و منتسب کردهاند بشاهرخ رئیس تبلیغات که باروپا مسافرت کرده و اینطور تصور شدهاست که او در آنجا مذاکراتی یا صحبتهائی راجع بموضوع نفت داشته خواستم باطلاع آقایان برسانم که دولت بهیچوجه از این صحبتها اطلاع ندارد و هیچگونه مأموریتی باو داده نشدهاست که در این امور صحبت بکند وبنده هم هنوز هیچگونه اطلاع مستقیمی از این اخبار ندارم یعنی حقیقةً خبر راهم ندیدهام ولی چون صحبت شد و شنیده شد برای اینکه هیچگونه سوءتفاهم و اشتباهی در کار نباشد این مطلب را لازم دانستم عرض کنم که خاطر آقایان مستحضر باشد (احسنت) (دکتر بقائی راجع بموسسان هم تکذیب کردند ولی بعد تشکیل شد، ماموریت آقای شاهرخ باید معلوم بشود برای چیست) (آشتیانیزاده ـ مدیر کل تبلیغات هستند؟). This article was written by GSA Content Generator Demoversion.

صفوی ـ لایحه فروش خالصجات همانطوریکه خاطر محترم آقایان مستحضر است دو شوری است و این لایحه بعد از اینکه شور اولش تمام شد بر میگردد به کمیسیون قوانین دارایی و مجددا در آنجا مورد بحث قرار میگیرد و در اطرافش مذاکره میشود وبعد دو مرتبه باز گزارشش به مجلس میاید آقایان حق دارند هر نظری که دارند، پیشنهاداتی که دارند بدهند اما اگر بنا بشود در یک ماده بیش از این صحبت بشود مذاکرات بطول خواهد انجامید، و من تصور میکنم شور در ماده اول کافی است وارد شور در ماده دوم بشویم. اگر شما در حال ضبط ویدئو هستید، تجهیزات شما باید دوربین عکاسی یا فیلم برداری حرفه ای باشد تا محتوای باکیفیت ضبط کنید. رضوی شیرازی ـ این لایحه فروش خالصجات یا تقسیم این اراضی و فروشش بدهقانان و کشاورزان دهات یکمرتبه دیگر هم در دوره ۱۵ مجلس به مجلس آمده بود و در آنموقع گرچه بنده عضو کمیسیون قوانین دارایی قرار گرفته بود و ماهم در کمیسیونهای دیگر در آن موقع مشغول مرور در یک قوانینی بودیم از این جهه بپارهای از مواد این قانون برخورد میکردیم و با سایر آقایانی که مشغول رسیدگی و تصویب بودند نظریاتی مبادله میشد به نظر بنده اغلب از مواد و کیفیتی که در آن قانون بود رویهمرفته داشت منجمله در همین قسمت ماده اول در این موضوعی که اغلب آقایان بحث کردند چه از حیث مدت چه از حیث عملی کردن این موضوع که فعلا فقط استعداد اراضی را مورد نظر قرار دادهاند که کارشناس برود در آنجا و رسیدگی بکند و هر قدر که استعداد اراضی هست به همان قیمت واگذار کند در حالی که سابق یادم هست کیفیتی که سابق در نظر گرفته بودند این بود که هفت، هشت سال عمل کرد ملک را در گذشته ملاک قرار میدهند از روی آن نسبت حد متوسط میگرفتند وبه ده برابر یاهشت برابر یا ۱۵ برابر بهر قسمتی که بعدا بحث میشود این قیمت گذاشته شود و بایک اقساطی در یافت شود به نظر بنده یک صورت عملی تری داشت علاوه بر این از بس این موضوع گفته شدهاست از آنوقت تا به حال تمام این بیچاره مردمی که در این املاک خالصه زندگی میکنند نوعا از هر گونه سرپرستی محروم ماندهاند ومیمانند همه شان هم بدون رودربایستی خودشان را ذیحق و مالک در آن املاک میدانند که هنوز هم وضعیت اصل کار ملک تامین خالصه و آن مالکین جزء مورد گفتگو و محاکمهاست معذلک از برای اینکه یک فکری برای ایشان بشود و یک سرو سامانی بتوانند بکارشان بدهند آمدند تسلیم شدند که بعنوان ملک دولت و خالصه با یک کیفیتی بهشان واگذار شود که از آنجمله یکی دوقسمت در فارس است که اینها سالها است دچار واقعا تکدر و ناراحتی هستند یکی اردکان و دو ملک دیگر که اگر عمران بقاعده بخودش ببیند حاصل حسابی میدهد و یکی از نواحی حاصلخیز میباشد معذلک همین اختلافات تا هست عایدات دولت هم هیچ است یعنی در حدود سالی بیست سی هزار تومان مال الاجاره میدهد وصول هم نمیشود برای اینکه ساکنین خودشان را مالک بدانند عرض کردم در دوره گذشته در این موضوعات بحث شد حالاهم که میبینیم بنا عوض شدهاست یکی از مواردی که دو مرتبه پیچ در کار خواهد داشت این است که در آنجا یک اداره مربوطه در وزارت دارایی بود و با خود رعایا و دهقانان این معامله انجام میگرفت و مبادله میشد حالا باید در یک مدت وزارت دارایی تصفیه حساب بکند اینها را واگذار بکند به بانک و بعد هم بانک در یک مدتی با یک مقرراتی واگذار بکند ولی با طرز عملی که ما سابقه داریم تا آخر عمر ما که کفایت نخواهد کرد هیچ شاید نسل بعد هم نتواند این کاررا انجام بدهد و به نظر بنده اینکار هیچ لازم نیست اصلا برای واگذاری اگر یک حسن نیتی هم در کار باشد تمام آقایانی که در وزارت دارایی مخصوصا در قسمت خالصجات وارد بودند اطلاع عمیقی از اوضاع ملک دارند آنوقت رسیدگی وتقویم و واگذاری یک عمل دیگر خیلی سنگین و مشکل است وافرادی که مطلع هستند میدانند علاوه بر این یک نکته دیگر این است که فرض کنید در یک قسمت مملکت به حدی که یک نفر کشاورز بتوانند زراعت کند اگر فرض کنید ۱۰۰ تومان، ۵۰۰ تومان یا هزار تومان این بنفع مالک بشود یا بنفع خریدار بشود این یک ارقامی نیست که موجب ورشکستگی دولت بشود زیرا مراد از وضع این قانون تسهیل بنفع این رعایای بیچارهاست که بواسطه نداشتن وسیله کار وملک و زراعت دچار بدبختی شدهاند و علاوه برآن آمده اندپیچ دادهاند پنج سال گذاشتهاند این است که بنده و سایر آقایان نمایندگان خواهش میکنیم که خود آقای وزیر دارایی اساسا این ماده را در موقع تصویبش یا در شور دوم بکیفیتی که در قانون سابق وجود داشت اگر برگردانند به نظر بنده عملی تر وبهتر وثابت تر میاید معذلک در قسمت سه جزء این ماده بنده پیشنهاداتی دارم که در موقع خودش با توضیحاتی که مربوط است بعرض میرسانم.